Jak dobrać dobrą literaturę dla siebie?

Fachowcy już dawno wykazali, że czynność czytania jest nie tylko sposobem na nudę, ale również treningiem dla umysłu. Współcześnie firmy wydawnicze stawiają na publikowanie dużej ilości książek, dlatego, że czytanie stało się na powrót modne. Czytanie literatury to ćwiczenie dla pamięci. Osoby czytające mają umiejętność nie tylko wypowiedzi ustnej, ale i umiejętności pisania. Pozycje książkowe są źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie.