Konfekcja ochronna a konfekcja robocza – czym się różnią?

Dla wielu osób konfekcja osłonowa oraz konfekcja robocza to to samo. Niestety zamienne użycie tychże dwóch pojęć jest omyłką. Przepisy BHP umieszczone w Kodeksie Pracy, wyraźnie definiują jakie występują różnice pomiędzy tymi pojęciami.

Odzież robocza wykorzystywana bywa do zastąpienia odzienia pracobiorcy. Ubrania robocze przeznaczone są do realizowania prac, przy jakich robotnik silnie brudzi się substratami niegroźnymi dla życia. Zależnie od realizowanej pracy na roboczą odzież mogą się składać pojedyncze fragmenty garderoby takie jak dla przykładu kask, buty, bądź cały zestaw ciuchów. Do konfekcji roboczej zaliczamy też odzienia jednokrotnego użycia.

Czy ten wpis zaciekawił Cię na tyle, że pragniesz więcej? Więc po kolejne informacje zaloguj się do poniższego linku. Tam jest interesujący wpis (https://www.skalnik.pl/aku).

Co więcej robocze ubrania nierzadko określają również zawód wykonywany przez robotnika.

pościel idealna dla dziecka

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com

odzież

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Odzież osłonowa wg regulacji BHP, bywa środkiem osobistej ochrony. Służy najczęściej do zakrycia konfekcji osobistej bądź całkiem ją substytuuje. W przeciwieństwie do garderoby roboczej, która w zasadzie ochrania robotnika przed pobrudzeniem, odzież zabezpieczająca ochrania zatrudnionego przed zagrożeniem dla życia. Pośród zagrożeń owych wyróżniamy zagrożenia chemiczne, termiczne a także czynniki pogodowe. Niezwykle istotne jest, by odzież (łącze) zabezpieczająca posiadała należyte zaświadczenia potwierdzajcie spełnienie standardów odpowiadających zagrożeniom, z jakimi zatrudniony będzie miał do czynienia.

W wypadku tego rodzaju konfekcji certyfikat jest zawsze obligatoryjny. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionemu bezpłatną odzież oraz obuwie robocze spełniające stosowne wymagania, które zostały wskazane w Polskich Normach.